Lägeställare

Axmek tillverkar lägesställare som konstruerats i samråd med svetsare för svetsande industri. Idealisk även för monterings-arbeten, slipning med mera… VHR100, 250, 700 och 1500 är lägesställare som löser problemet med rätta svetsläget för svårhanterliga arbetsstycken. Lyftning, vridning och tippning till en ur ergonomisk synvinkel lämplig arbetsställning regleras steglöst.