Om AxMek

AxMek är ett legoföretag som är specialiserat på korta serier i medel- och grovplåt samt stång. Vi har också egna produkter i form av VHR Svetslägesställare.

Vår historia

Axmek AB beläget i Tutaryd, 6 km öster om Ljungby etablerades 1965. Verksamheten var smides- och reparationsarbeten. Så småningom etablerades kontakt med en flishuggstillverkare och vi tillverkade flishuggar
på lego. Vi kom genom åren också till att tillverka transportörer till sågverk, värmeverk och massaindustri. Numera är flishuggstillverkningen borta och transportörskonstruktionen är såld till
Z-teknik i Ljungby och vi levererar komponenter till dessa. Vi har alltid levererat komponenter till kringliggande industrier i olika utförande och processtadie.

Hur många arbetar på Axmek?

Idag är vi totalt 15 stycken.

Var ligger företaget?

Företaget är beläget i Gnustorp Tutaryd, 6 km öster om Ljungby utmed väg 25.

Våra produkter

Vi tillverkar svetslägesställare i fyra storlekar (100, 250, 700 och 1500 kg lastkapacitet) och har i dagsläget återförsäljare som täcker Sverige, Norge, Danmark och Estland. Storlekarna 250, 700 och 1500 finns även programmerbar.

Våra policy

Vår affärsidé: AXMEK erbjuder kompetens och kapacitet för ämnesframtagning, gas/plasmaskärning, kapning, bockning, skärande bearbetning och svetsning i de flesta förekommande material. Företagets maskinpark ger stor
flexibilitet och kostnadseffektivitet för såväl små som stora serier.

Kvalitet är för oss:

 • Att genom kunskap, kompetens och lyhördhet säkerställa att vi uppfyller kundens förväntningar, krav och behov.
 • Att ge kunden anledning att anlita oss igen.
 • Att leverera i rätt tid.
 • Att uppfylla krav ingår i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.

Miljö är för oss:

 • Att vi använder så få kemikalier som möjligt.
 • Att vi analyserar vår resurs och energiförbrukning.
 • Att vi följer gällande lagstiftning och utbildar oss i miljövänlig teknik.
 • Att vi arbetar med förebyggande arbete, riskanalyser och ständiga förbättringar.

Arbetsmiljö är för oss:

 • Att vi utför skyddsrond.
 • Att vi byter ut utrustning, förändrar arbetsmoment som kan vara skadliga på kort eller lång sikt.
 • Att vi analyserar våra risker för arbetsskador.
 • Att vi arbetar med förebyggande arbete och ständiga förbättringar.
 • Att vi följer gällande lagstiftning.

Brandskydd är för oss:

 • Att vi utför brandsyn.
 • Att vi förebygger brand genom att se till att vi har struktur på vårt brandskyddsarbete, tillgänglig utrustning, utföra riskanalyser etc.
 • Att vi följer gällande lagstiftning.

Vår policy angående personuppgifter Här hittar du vår policy kring personuppgifter (GDPR).
Brev GDPR

Kvalitet På AxMek strävar vi efter att leverera bra produkter. Ett led i detta är att vi har certifierat oss i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 3834.

ISO 9001
ISO 14001

Ladda hem cetifikat för ISO 9001, 14001 & 3834