Lägeställare

Axmek tillverkar lägesställare som konstruerats i samråd med svetsare för svetsande industri. Idealisk även för monterings-arbeten, slipning med mera… VHR100, 250, 700 och 1500 är lägesställare som löser problemet med rätta svetsläget för svårhanterliga arbetsstycken. Lyftning, vridning och tippning till en ur ergonomisk synvinkel lämplig arbetsställning regleras steglöst.
Läs mer och beställ våra lägeställare genom MekHub.

VHR 100

VHR 250

NYHET! Programmerbar

VHR 700

NYHET! Programmerbar

VHR 1500

NYHET! Programmerbar