Här sitter ett glatt gäng och tar en morgonfika.

Denna samling är ett viktigt inslag i våra gemensamma ansträngningar att finna de bästa vägarna till trivsel, information och effektivitet. Här samlas vi även när vi har olika former av annan information.

Tillbaka till korridoren