Jörgen Andersson, platschef

I det här rummet hittar vi den ena av företagets platschef, Jörgen Andersson, och Sanna Cederström som arbetar som sekreterare. Jörgen eller Mats (som vi träffar på verkstadskontoret) är de personer man kontaktar, när man vill göra affärer med Axmek.

Tillbaka till korridoren