I det här rummet hittar vi den ena av företagets ledare, Michael Axelsson, och Sanna Cederström som arbetar som sekreterare. Michael eller Mats (som vi träffar på verkstadskontoret) är de personer man kontaktar, när man vill göra affärer med Axmek.

Tillbaka till korridoren